US-4800

เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-4800
-นับพร้อมตรวจอัตโนมัติ ระบบ UV+MG
-นับเร็ว 3 ระดับ 1500, 1200 และ 800 ฉบับ/นาที
-นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม
-ตรวจจับความผิดพลาด ซ้อน ขาดครึ่ง ไม่ครบจำนวน
-กำหนดเริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือ เมื่อสั่งงาน
-ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานอัตโนมัติ
-ตรวจสอบความขัดข้องอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือน
-แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บได้
-มีจอแสดงจำนวนนับภายนอก 

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด (มม.) กxลxส  287 x 243 x 248 
น้ำหนักสุทธิ / รวม    6.5 / 7.5 กก. 
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.)  110x50-175x85
ความจุช่องใส่      300 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ     250 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว (ฉบับ/นาที)       1500 1000 800
แหล่งจ่ายไฟฟ้า       100-240V. 50-60Hz. 
กำลังไฟฟ้า      60วัตต์ (สูงสุด) 
ระบบตรวจธนบัตร       UV, MG 
จอแสดงที่เครื่อง      LED 
จำนวนจัดชุด       1 ~ 999 
จอแสดงผลการนับ       4 หลัก 
จอแสดงจัดชุด      3 หลัก 
จอแสดงภายนอก      LED 4 หลัก 
       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 67,882