เครื่องนับเหรียญ

เครื่องนับเหรียญแบบนี้ สามารถนับเหรียญไทยได้แม่นยำทุกชนิดราคา ที่ใช้หมุนเวียนปัจจุบัน พร้อมคัดแยกชนิดอัตโนมัติระหว่างนับ และจัดชุดตามจำนวนต่อชุดได้ตามต้องการ จอแสดงที่เครื่องใหญ่ชัดเจน
เครื่องนับเหรียญแบบนี้ สามารถนับเหรียญไทยและประเทศต่างๆ ด้วยความเร็วสูง และยังสามารถนับเหรียญชิปโลหะที่มีขนาดใกล้เคียงเหรียญกษาปณ์ เครื่องนับเหรียญครั้งละ 1 ชนิดราคา พร้อมคัดออกเหรียญต่างชนิดราคาที่ปะปนอัตโนมัติ

 


Visitors: 99,719