US-190

เครื่องนับมูลค่าธนบัตร รุ่น US-190
-นับมูลค่าธนบัตร คัดแยกชนิดราคา จัดเรียงธนบัตร
 จับปลอมอัตโนมัติ และคัดธนบัตรชำรุดออกได้
-มีถาดรับธนบัตร 1-1 ช่องเก็บ ในการรับธนบัตรปกติ
 และคัดออกฉบับที่ปลอม ชำรุด หน้าไม่ตรง
 นับได้ต่อเนื่อง ไม่หยุดเมื่อพบธนบัตรมีปัญหา
-นับมูลค่ารวมได้ครั้งละ 1 สกุล ได้แก่ สกุลเงิน บาท,
 USD,EUR,CNY,GBP,JPY,LAK,MMK,INR,KRW,TWD
-นับธนบัตรฟังก์ชั่นAUTO,MIX
-นับธนบัตรต่างสกุลรวมกันได้พร้อมกัน 11 สกุล
-มีฟังก์ชั่นเลือกสกุลเงินที่นับอัตโนมัติ
-ใช้เทคโนโลยี 
CIS คัดแยก+ตรวจจับปลอม

-นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม
-แสดงเวลาและวันที่บนจอแสดง
-ตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ UV,MG,MT,IR,CIS ฯลฯ
-นับหลายแบบ-ผสม คัดแยก จัดหน้าธนบัตร ฯลฯ
-สะดวกกว่า ด้วยการป้อนธนบัตรเข้าหน้าเครื่อง 
-โครงสร้างพิเศษ เปิดเครื่องนำธนบัตรติดขัดออกง่าย
-จอ LCD ขนาดใหญ่ รายงานมูลค่าทุกชนิดราคา
 ในจอแสดงเดียว
-มีจอภายนอกเครื่อง แสดงมูลค่าและจำนวน

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด (มม.) กxลxส  240x240x305
น้ำหนักสุทธิ / รวม   7.6 / 8.5 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 100x60 ถึง 185x90
สกุลเงินที่นับ 11 สกุลเงิน
ความจุช่องใส่ 1100 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ200 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องคัดธนบัตรออก 100 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว (ฉบับ / นาที) 1200 1000 800
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 100-240V. / 50-60Hz.
สิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า 120 วัตต์ (สูงสุด)
ระบบตรวจธนบัตร UV, MG, MT, IR, CIS ฯลฯ
จอแสดงที่เครื่อง  TFT 50x75
จำนวนจัดชุด  1 ~ 999
จอแสดงภายนอก LED 4/9 หลัก
การเชื่อมต่อ
PC Terminal, RS-232C

USB2.0, USB3.0

 

 

Visitors: 58,950