V-80

คุณสมบัติของเครื่อง
-ตรวจธนบัตร ระบบ UV, MG, WM (UV=อัลตร้าไวโอเล็ต, MG=แม่เหล็กในธนบัตร, WM=ลายน้ำในธนบัตร)
-หลอดUVความสว่างสูง 2 หลอด ตรวจเนื้อกระดาษธนบัตร พื้นที่ตรวจกว้าง จึงตรวจหลายฉบับพร้อมกัน ได้ชัดเจน
-MG ตรวจแม่เหล็ก ในธนบัตรไทย และสกุลต่างๆ แม่นยำ ด้วยเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 
-WM ตรวจลายน้ำ รูปสัญลักษณ์ ภาพซ้อนทับ ตัวเลขและตัวอักษรจิ๋วในธนบัตร ได้ชัดเจน
-ตรวจเช็คเดินทางและเอกสารต่างๆ ได้ดี
-ขนาดเครื่องกะทัดรัด ทำจากวัสดุทนทาน รูปทรงทันสมัย

 รายละเอียดทางเทคนิค
ขนาด (มม.) กxลxส  230x120x140
น้ำหนักสุทธิ / รวม  0.8 / 1.0 กก.
แหล่งจ่ายไฟฟ้า  220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า  24วัตต์ (สูงสุด)
ตรวจธนบัตร โดยผู้ใช้งาน
จำนวนสกุลที่ตรวจสอบ ทุกสกุล
ระบบตรวจธนบัตร UV, MG, WM

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 65,585