US-8800 (7)

 

เครื่องตรวจธนบัตรอัตโนมัติ รุ่น US-8800 (7)
ตรวจธนบัตร 7 สกุลเงิน ในเครื่องเดียว
** USD, EUR, JPY, SGD, AUD, CNY, GBP
-ตรวจธนบัตรแม่นยำ 4 ระบบพร้อมกัน Optical, Ultraviolet, Infrared, Magnetic + Safety Line
-หากพบธนบัตรปลอมหรือผิดปกติ เครื่องปฏิเสธฉบับนั้น พร้อมแจ้งสิ่งผิดปกติที่พบ บนจอแสดง และเสียงเตือน
-แสดงมูลค่ารวม+จำนวนธนบัตรรวม ที่ผ่านการตรวจและรายงานมูลค่า+จำนวนฉบับของแต่ละชนิด อีกด้วย 
-ใช้ง่าย เพียงใส่ธนบัตรเข้า เพื่อตรวจสอบ เพียงครั้งเดียว
-เลือกสกุลเงินที่ตรวจได้รวดเร็วพร้อมแสดงสกุลเงินตรวจสอบ ที่จอแสดง

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด (มม.) กxลxส  128x138x72
น้ำหนักสุทธิ / รวม  0.8 / 1.0 กก.
ตรวจสอบเร็ว 100 ฉบับ/นาที
แหล่งจ่ายไฟฟ้า  100-240V. 50-60Hz.
กำลังไฟฟ้า  10วัตต์ (สูงสุด)
ตรวจธนบัตร อัตโนมัติ
จำนวนสกุลที่ตรวจสอบ 7 สกุล
ระบบตรวจอัตโนมัติ  UV, MG, IR, Optical
จอแสดงที่เครื่อง  LCD

สามารถเลือกสกุลเงินอื่น และจำนวนสกุลเงินที่ต้องการตรวจได้ตามสกุลเงินที่กำหนด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 65,595