US-7250U

เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-7250U
-นับรวดเร็ว ป้อนธนบัตรระบบสุญญากาศ
 (ลมดูด) นับเร็ว 4 ระดับ
-นับพร้อมจับปลอมอัตโนมัติ UV หยุด+แจ้งเตือน
 เมื่อพบธนบัตรต้องสงสัย 
-นับสะดวก ไม่ต้องแยกธนบัตรออกจากมัด
-ใช้ง่าย เพียงใส่ธนบัตรเข้าช่องรับ เริ่มนับอัตโนมัติ 
-กำหนดการนับ 4 รูปแบบ 
     แบบเช็คจำนวน ตรง 100 ฉบับ เตือนเมื่อแตกต่าง
     แบบปกติ นับทั้งหมด ไม่กำหนดจำนวน
     แบบจัดชุด นับให้ครบจำนวนที่ตั้ง แล้วหยุด
     แบบสะสม นับสะสมจำนวนที่นับทั้งหมด
-แข็งแรง ทนทาน ชนิดตั้งโต๊ะ ประหยัดพื้นที่
-ขนาดกะทัดรัด ความสูงเหมาะสม สะดวกใช้งาน
-มีส่วนปิดป้องกันระบบภายใน เพื่อยืดอายุการทำงาน 

 รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด (มม.) กxลxส  270x420x265
น้ำหนักสุทธิ / รวม 23.0 / 25.0 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 100x45-240x130
ความจุช่องใส่ 200 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว (ฉบับ / นาที) 2000 1700 1500 1300
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า 500วัตต์ (สูงสุด)
ระบบตรวจธนบัตร UV
จอแสดงที่เครื่อง LED
จำนวนจัดชุด 1 ~ 999
จอแสดงผลการนับ 5 หลัก
จอแสดงจัดชุด 3 หลัก

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 71,113