US-7750

 

เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-7750
-นับรวดเร็ว ป้อนธนบัตรระบบสุญญากาศ
 (ลมดูด) นับเร็ว 4 ระดับ
-นับสะดวก ไม่ต้องแยกธนบัตรออกจากมัด
-ใช้ง่าย เพียงใส่ธนบัตรเข้าช่องรับ เริ่มนับอัตโนมัติ 
-กำหนดการนับ 4 รูปแบบ 
      เช็คจำนวน ตรง 100 ฉบับ เตือนเมื่อแตกต่าง
      แบบปกติ นับทั้งหมด ไม่กำหนดจำนวน
      แบบจัดชุด นับให้ครบจำนวนต่อชุดที่ตั้งแล้วหยุด
      แบบสะสม นับสะสมจำนวนที่นับทั้งหมด
-แข็งแรง ทนทาน มีล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้าย
-ขนาดมาตรฐาน ความสูงเหมาะสม สะดวกใช้งาน
-มีส่วนปิดป้องกันระบบภายใน เพื่อยืดอายุการทำงาน 
-มีฝาใสเปิดปิดอัตโนมัติ เพื่อลดฝุ่นจากธนบัตร

รายละเอียดทางเทคนิค
ขนาด (มม.) กxลxส  360x320x920
น้ำหนักสุทธิ / รวม   39.0 / 41.0 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 100x45-240x130
ความจุช่องใส่ 200 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว (ฉบับ/นาที) 2000 1700 1500 1300
แหล่งจ่ายไฟฟ้า  220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า  500วัตต์ (สูงสุด)
จอแสดงที่เครื่อง LED
จำนวนจัดชุด 1 ~ 999
จอแสดงผลการนับ 5 หลัก
จอแสดงจัดชุด 3 หลัก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 71,114