US-7700U

เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-7700U
-นับรวดเร็ว ป้อนธนบัตรระบบสุญญากาศ
 (ลมดูด) นับเร็ว 4 ระดับ
-นับพร้อมจับปลอมอัตโนมัติ UV หยุด+แจ้งเตือน
 เมื่อพบธนบัตรต้องสงสัย 
-นับสะดวก ไม่ต้องแยกธนบัตรออกจากมัด
-ใช้ง่าย เริ่มนับอัตโนมัติ เพียงใส่ธนบัตรเข้าช่องรับ
-กำหนดการนับ 4 รูปแบบ 
     เช็คจำนวน ตรง 100 ฉบับ เตือนเมื่อแตกต่าง
     แบบปกติ นับทั้งหมด ไม่กำหนดจำนวน
     แบบจัดชุด นับครบจำนวนต่อชุดที่ตั้งแล้วหยุด
     แบบสะสม นับสะสมจำนวนที่นับทั้งหมด
-แข็งแรง ทนทาน มีล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้าย
-ขนาดมาตรฐาน ความสูงเหมาะสม สะดวกใช้งาน
-มีส่วนปิดป้องกันระบบภายใน เพื่อยืดอายุใช้งาน 
-มีฝาปิดใสด้านบน เปิดออกวางธนบัตรได้ 

รายละเอียดทางเทคนิค
ขนาด (มม.) กxลxส  270x310x780
น้ำหนักสุทธิ / รวม   32.2 / 34.0
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 100x45-240x130
ความจุช่องใส่ 200 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว (ฉบับ / นาที) 2000 1700 1500 1300
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า 400วัตต์ (สูงสุด)
ระบบตรวจธนบัตร UV
จอแสดงที่เครื่อง LED
จำนวนจัดชุด 1 - 999
จอแสดงผลการนับ 5 หลัก
จอแสดงจัดชุด 3 หลักแบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 71,113