US-7700

เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-7700
-นับรวดเร็ว ป้อนธนบัตรระบบสุญญากาศ
 (ลมดูด) นับเร็ว 4 ระดับ
-นับสะดวก ไม่ต้องแยกธนบัตรออกจากมัด
-ใช้ง่าย เริ่มนับอัตโนมัติ เพียงใส่ธนบัตรเข้าช่องรับ  
-กำหนดการนับ 4 รูปแบบ
      เช็คจำนวน ตรง 100 ฉบับ เตือนเมื่อแตกต่าง 
      แบบปกติ นับทั้งหมด ไม่กำหนดจำนวน
      แบบจัดชุด นับครบจำนวนต่อชุดที่ตั้งแล้วหยุด
      แบบสะสม นับสะสมจำนวนที่นับทั้งหมด
-แข็งแรง ทนทาน มีล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้าย
-ขนาดมาตรฐาน ความสูงเหมาะสม สะดวกใช้งาน
-มีส่วนปิดป้องกันระบบภายใน เพื่อยืดอายุการทำงาน 
-มีฝาปิดใสด้านบน เปิดออกวางธนบัตรได้

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด (มม.) กxลxส  270x310x780
น้ำหนักสุทธิ / รวม   32.2 / 34.0 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 100x45-240x130
ความจุช่องใส่ 200 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว (ฉบับ / นาที) 2000 1700 1500 1300
แหล่งจ่ายไฟฟ้า  220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า   400วัตต์ (สูงสุด)
จอแสดงที่เครื่อง LED
จำนวนจัดชุด 1 ~ 999
จอแสดงผลการนับ 5 หลัก
จอแสดงจัดชุด 3 หลัก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 71,113