US-9510

เครื่องนับมูลค่าธนบัตร รุ่น US-9510
-นับมูลค่า คัดแยกชนิด จัดเรียง จับปลอมอัตโนมัติ
 คัดธนบัตรชำรุดออก
-มีถาดคัดออก ฉบับที่ปลอม ชำรุด หน้าไม่ตรง 
 นับได้ต่อเนื่อง ไม่หยุดเมื่อพบธนบัตรมีปัญหา
-นับมูลค่ารวมได้ 14 สกุล ได้แก่ บาท, USD, EUR, CNY,
  GBP, HKD, ....
-ใช้เทคโนโลยี CIS คัดแยก+ตรวจจับปลอม
-นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม
-แสดงเวลาและวันที่บนจอแสดง
-ตรวจอัตโนมัติ UV, MG, MT, IR, CIS ฯลฯ
-นับผสม คัดแยก จัดหน้าธนบัตร ฯลฯ
-สะดวกด้วยการป้อนธนบัตรเข้าหน้าเครื่อง 
-โครงสร้างเปิดนำธนบัตรติดขัดออกง่าย
-จอ LCD ขนาดใหญ่ รายงานมูลค่าทุกชนิดในจอเดียว
-ใช้งานสะดวก ได้ 2 คนคู่กัน
-มีจอภายนอก แสดงมูลค่าหรือจำนวน

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด (มม.) กxลxส  258x418x380
น้ำหนักสุทธิ / รวม   8.5 / 15.0 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 100x50-182x85
ความจุช่องใส่ 500 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
สกุลเงินที่รองรับ 14 สกุลเงิน
ความจุช่องคัดธนบัตรออก 50 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว (ฉบับ / นาที) 1200 1000 800
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 100-240V. 50-60Hz.
สิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า 50วัตต์ (สูงสุด)
ระบบตรวจธนบัตร UV, MG, MT, IR, CIS ฯลฯ
จอแสดงที่เครื่อง  TFT 
จำนวนจัดชุด  1 ~ 999
จอแสดงผลการนับ 4/5 หลัก
จอแสดงจัดชุด 3 หลัก
จอแสดงภายนอก LCD 4/5 หลัก

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 67,882