US-150

เครื่องนับมูลค่าธนบัตร รุ่น US-150
-นับมูลค่าธนบัตรไทย ยูโร และ จีนทุกชนิดราคา
-นับพร้อมตรวจอัตโนมัติ UV, MG, MT, 3D, DD
-ตรวจธนบัตรสอดไส้ต่างชนิดราคาแม่นยำ
-นับจำนวน นับมูลค่ารวม นับมูลค่าชนิดเดียว 
-นับเร็ว 1500, 1200, 1000, 600 ฉบับ/นาที
-นับปกติ, จัดชุด, สะสม, จัดชุด+สะสม
-จอแสดง LCD ขนาดใหญ่  8 บรรทัด
-แสดงเวลาและวันที่บนจอแสดง
-ตรวจจับผิดพลาด ซ้อน ขาดครึ่ง 
-เริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือเมื่อสั่งงาน
-ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานอัตโนมัติ
-ตรวจขัดข้อง+ผิดพลาดอัตโนมัติ พร้อมแจ้ง
-แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บได้
-มีจอภายนอก แสดงมูลค่าหรือจำนวน 

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด (มม.) กxลxส  264x251x244
น้ำหนักสุทธิ / รวม   5.6 / 6.5 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 100x45-240x130
ความจุช่องใส่ 500 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว (ฉบับ / นาที) 1500 1200 1000 600
แหล่งจ่ายไฟฟ้า  100-240V. 50-60Hz
กำลังไฟฟ้า   55วัตต์ (สูงสุด)
ระบบตรวจธนบัตร UV, MG, MT, 3D, DD
จอแสดงที่เครื่อง  LCD
จำนวนจัดชุด  1 ~ 999
จอแสดงผลการนับ 7 หลัก
จอแสดงจัดชุด 3 หลัก
จอแสดงภายนอก LED 6 หลัก

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 67,882