US-2800MG

เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-2800MG
-นับพร้อมตรวจอัตโนมัติ ระบบ UV และ MG แม่นยำ 
-นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม
-กำหนดเริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือเมื่อสั่งงาน
-ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานอัตโนมัติ
-ตรวจจับความผิดพลาด ธนบัตรซ้อน ไม่ครบจำนวน
-ตรวจสอบความขัดข้องอัตโนมัติ และแจ้งเตือน  
-แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บได้
-มีจอแสดงจำนวนนับภายนอก

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด กว้างxลึกxสูง 248x295x182 มม.
น้ำหนักสุทธิ / รวม  5.6 / 6.6 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ  100x50 ถึง 190x90 มม.
ความจุช่องใส่ 200 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว  1000 ฉบับ/นาที
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า  70วัตต์ (สูงสุด)
ระบบตรวจธนบัตร  UV และ MG
จอแสดงที่เครื่อง  LED 
จำนวนจัดชุด 1 ~ 999
จอแสดงผลการนับ 4 หลัก
จอแสดงจัดชุด 3 หลัก
จอแสดงภายนอก LED 4 หลัก
   แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,950