US-3200MG

เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-3200MG
-นับพร้อมตรวจอัตโนมัติระบบ UV+MG แม่นยำ 
-นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม       
-จอแสดงด้านหน้า+ข้าง ลดรับฝุ่นระหว่างนับ
-ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส ใช้ง่าย แม่นยำ ทนทาน
-แจ้งเตือนด้วยสีของจอแสดง และเสียงเตือน
-มีปุ่มสำหรับหยุดนับในกรณีฉุกเฉิน
-แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บได้
-มีจอแสดงจำนวนนับภายนอก           

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด กxลxส   250x315x180 มม.
น้ำหนักสุทธิ / รวม   6.8 / 7.8 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ   110x50-190x90 มม.
ความจุช่องใส่  200 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ  200 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว   1000 ฉบับ/นาที
แหล่งจ่ายไฟฟ้า  220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า   70วัตต์ (สูงสุด)
ระบบตรวจธนบัตร    UV+MG
จอแสดงที่เครื่อง   LCD หน้า+ข้าง
จำนวนจัดชุด   1 ~ 999
จอแสดงผลการนับ  4 หลัก
จอแสดงจัดชุด  3 หลัก
จอแสดงภายนอก  LED 4 หลัก

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 31,238