US-2400

เครื่องนับธนบัตร รุ่น US-2400
-นับพร้อมตรวจอัตโนมัติ ระบบ UV แม่นยำ  
-นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม  
-กําหนดเริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือเมื่อสั่งงาน  
-ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานอัตโนมัติ  
-ตรวจจับความผิดพลาด ธนบัตรซ้อน ไม่ครบจำนวน  
-ตรวจสอบความขัดข้องอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือน  
-แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บได้  
-มีจอแสดงจำนวนนับภายนอก

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด กว้างxลึกxสูง 238x300x163 มม.
น้ำหนักสุทธิ / รวม 5.6 / 6.6 กก.
ขนาดธนบัตรที่นับ   100x50 ถึง 175x90 มม.
ความจุช่องใส่ 200 ฉบับ (สูงสุด)
ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
นับเร็ว 1000 ฉบับ/นาที
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า 60วัตต์ (สูงสุด) 
ระบบตรวจธนบัตร UV
จอแสดงที่เครื่อง   LED
จำนวนจัดชุด  1 ~ 999
จอแสดงผลการนับ  3 หลัก
จอแสดงจัดชุด 3 หลัก
จอแสดงภายนอก LED 3 หลัก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,953