บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด

เกี่ยวกับเรา

 

         บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 19 สิงหาคม 2547  มีวัตถุประสงค์ในการนำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ทางการเงิน ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้ใช้งาน ในด้านคุณภาพของสินค้า และประสิทธิภาพ รวมถึงราคาและค่าบำรุงรักษาที่เหมาะสม จนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและกลุ่ม ผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยทาง บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายให้แก่ธนาคาร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาน ประกอบการเอกชน สถานศึกษา ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยตรง และ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ ออฟฟิศเมท บีทูเอส เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ สยามพารากอน เอ็มโพเรียม ลาซาด้า เป็นต้น 

        เนื่องจากบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี จึงสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไทยมีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ต่างจากสกุลเงินอื่นดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ร่วมพัฒนากับผู้ผลิต เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในประเทศ รวมทั้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของกลุ่ม เพื่อทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น 

 

 

Visitors: 30,076