บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด

เกี่ยวกับเรา

 

         บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์ในการนำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ในราคาและค่าบำรุงรักษาที่เหมาะสม จนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างดี โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ธนาคาร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการเอกชน สถานศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตรง และ ผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่ ออฟฟิศเมท บีทูเอส เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ลาซาด้า เป็นต้น 

         เนื่องจากบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเข้าใจปัญหาและรับรู้ความต้องการของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี จึงสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์จาก ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไทยมีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ต่างจากสกุลเงินอื่น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ร่วมพัฒนากับผู้ผลิต เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในประเทศ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของกลุ่ม เพื่อทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น 

 

 

Visitors: 96,096